IMO i3 solar cube

Logo_MSF_nieuwi3B-solar

i3 Solar

i-Cube Solar
Deze i3 heeft als basis de i3B. Daarnaast is deze solar cube voorzien van speciale functionaliteit, zoals solar software.
Brochure solar cube (GB)i3A
Manual en software op aanvraag