Privacy statement

INTECNO 28cm met tekst

Ingangsdatum 25 mei 2018.

Voor het gebruik van bepaalde diensten, en het gebruik maken van bepaalde online functionaliteiten, wordt u gevraagd gegevens in te vullen.
Met dit privacy statement wil Intecno.nl duidelijkheid verschaffen over wat Intecno.nl met deze gegevens doet.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
De gegevens die u aan ons verstrekt worden door Intecno.nl voor de uitvoering van de door u geselecteerde producten of diensten gebruikt zoals bijvoorbeeld het toesturen van leveranciersprogramma’s of nieuwsbrieven. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden onze van andere activiteiten, producten en diensten.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Naast de door uzelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld tijdens uw bezoek aan onze evenementen of aan onze websites of wanneer u bepaalde informatie aanvraagt op of downloadt van onze website. Hetzelfde geldt wanneer u uw gegevens invult om toegang te krijgen tot bepaalde informatie of functionaliteiten op onze website.

Recht van verzet.
Als u het niet op prijs stelt om informatie over onze activiteiten, producten en/of diensten van Intecno.nl te ontvangen, dan kunt u ons dit laten weten via: info@intecno.nl.

Inzage, corrigeren of verwijderen gegevens of andere vragen.
U kunt uw gegevens te allen tijde opvragen en verzoeken om deze te laten corrigeren of te verwijderen. Stuur hiertoe een bericht met uw gegevens aan: Intecno.nl , T.a.v. de Functionaris gegevensbescherming: info@intecno.nl. U kunt hier ook terecht voor andere vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Links naar andere websites.
Het is mogelijk dat u in onze communicatie of op onze websites verwijzingen aantreft naar websites van leveranciers/partners of derden. Intecno.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites. Dit Privacy statement heeft geen betrekking op de websites waarnaar wordt verwezen via deze hyperlinks.

Nieuwe ontwikkelingen.
Intecno.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. Wij adviseren u daarom om deze verklaring regelmatig op eventuele wijzigingen te controleren.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Intecno.nl
Ambachtweg 17a
5731 AE  MIERLO